Tarieven

Tarieven

  • Uurprijs €48,-

Scholieren systeem

De pianolessen voor scholieren (t/m 20 jaar) volgen het schooljaar van het basisonderwijs. U betaalt 10 gelijke maandbedragen over september t/m juni.  Vakanties en de lessen in augustus en juli (afhankelijk van start en einde schooljaar) zijn hierin verrekend.

10 maandbedragen per schooljaar:

  • 30 min per week €96,-
  • 20 min per week €64,-
  • 30 min per 2 weken €48,-
  • 30 min per week duo-les €55,-

    Prijs per leerling

Een andere  lesduur is natuurlijk ook mogelijk, tarief naar rato.

Volwassenen systeem

Bij onregelmatige of niet aan schoolvakanties gebonden lessen wordt achteraf  per maand het aantal gevolgde lessen gefactureerd, geen vast maandbedrag dus.
De meest gekozen lestijd is 30 minuten, € 24,-  (ex btw voor > 21 jaar)

 

Workshop lichte muziek

Jazz improvisatie:
Tarief voor (school)jaar:  € 330,-

Voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn alle genoemde bedragen excl. BTW

 

Vakantieweken

In het scholieren systeem wordt uitgegaan van de volgende vakantieweken (reeds verrekend in het vaste maandbedrag):

– 1 week herfstvakantie
– 2 weken kerstvakantie
– 1 week voorjaarsvakantie
– 2 weken meivakantie
– 6 weken zomervakantie

 

VOORWAARDEN

– scholieren systeem
De opzegtermijn is in principe één kalendermaand, bij omstandigheden in overleg.
Aangezien de scholieren-lessen vast gereserveerde tijden in het lesrooster zijn blijft bij afzegging het maandbedrag ongewijzigd.
Wel wordt, in overleg en uitgaande van een “redelijke” inspanning beiderzijds, geprobeerd een inhaalles af te spreken.

–  volwassenen systeem:
Bij afzegging op de dag van de les wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.

Contact

Stel hieronder uw vraag of vraag een gratis proefles aan.